ثبت نام سخنرانان | شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد

شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد > ثبت نام سخنرانان | شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد

اساتید و سخنرانان محترم

درصورتی که تمایل به همکاری با شبکه اعزام سخنران و استاد عمار  یزد دارند می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال رزومه خود ، پس از طی مراحل توسط شبکه عمار همکاری خود را آغاز نمایند.