محمد علی زحمتکش

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مدیرفرهنگی قرآنی امامزاده سیدجعفرمحمد
مدیرداخلی امامزاده سیدنصرالدین
معاون پرورشی مجتمع های سما و سیدالشهدا
مشاورمذهبی مدارس شاهد ودانشگاه
روحانی و مسئول گروه جهادی دانشجویی و سپاه و جبهه فرهنگی
مسئول هیئت
مدرس آسیب شناسی ماهواره و فضای مجازی

گذراندن دوره های تخصصی مهدویت، منظومه فکری رهبری در قم و یزد و دوره آشنایی فرق و ادیان

موضوعات و محور های سخنرانی

رسانه

معارف اسلامی

فضای مجازی

دفاع مقدس و شهدا

خانواده

انقلاب اسلامی و تمدن سازی

تشکیلات و مدیریت

کودک و نوجوان

مدیریت فرهنگی و تشکیلاتی

فرق و ادیان

مهدویت

منظومه فکری رهبری