مهدی وحیدپور

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مدرک تحصیلی حوزوی: اتمام کفایتین

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
فعالیت های تبلیغی: کارشناس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، مشاوره، سخنران مذهبی

موضوعات و محور های سخنرانی

 علوم تربیتی

شخصیت شناسی

ازدواج

زوج درمانی

فرزندپروری