روح الله مروتی

سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

 سطح سه حوزه

کار شناسی ارشد تبلیغ

کارشناس ارشد ارتباطات

دکتری مدرسی معارف اخلاق

مدرس حوزه ودانشگاه

راوی مرکز تفحص سیره شهدای قم وسخنرانی یادواره شهدا

از شاگردان استاد پناهیان ومندگاری

موضوعات و محور های سخنرانی

 خانواده وازدواج

اعتقادات

تربیت فرزند

اخلاق رسانه

انقلاب اسلامی

روایت گری و سیره شهدا