محسن پاک طینت

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح دو حوزه علمیه قم
کارشناسی علوم حدیث و قرآن
فارغ التحصیل از موسسه امیر بیان
فارغ التحصیل از موسسه حداث الحسین

موضوعات و محور های سخنرانی

خانواده
تربیت فرزند
کار تربیتی در مجموعه های فرهنگی
انقلاب اسلامی و فتنه ها
تشکیلات
روش های جذب و سازماندهی
کار با کودک