مرتضی جمالی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن
دکتری انقلاب اسلامی

استاد دروس معارف اسلامی دانشگاه

موضوعات و محور های سخنرانی

انقلاب و تاریخ انقلاب

شبهات ،

جریانات سیاسی و……