محسن میرجلیلی

سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

دبیر موسسه شهید احمدی روشن

فعال و پژوهشگر عرصه تربیتی و دانش آموزی

موضوعات و محور های سخنرانی

مباحث دانش آموزی

تربیتی

انقلاب اسلامی