محمدرضا مظفری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

 مدرک کارشناسی ارشد از شیعه شناسی آیت الله مکارم شیرازی
کارشناسی ارشد امامت
مشغول تدریس در حوزه معصومیه
عضو طرح شهید بهنام محمدی در راهنمایی پسرانه شهید مهدیزاده
سابقه فعالیت تبلیغی از سال 86

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

دفاع مقدس و شهدا

اخلاق