مهدی پرنیان

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

موضوعات و محور های سخنرانی

تربیت کودک و نوجوان

مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی تشکیلاتی

شعر و طنز