علیرضا لاور

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده

مدیرکل آموزش و پژوهش ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

مدرس دانشگاه

موضوعات و محور های سخنرانی

خانواده و تربیت فرزند

سبک زندگی ایرانی اسلامی

مدیریت فرهنگی و تشکیلاتی