محمد حسن خوانساری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

موضوعات و محور های سخنرانی

دفاع مقدس و شهدا

انقلاب اسلامی و تمدن سازی