سید کمال باقری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

انقلاب اسلامی