محمدرضا کلانتری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

نویسنده و پژوهشگر انقلاب اسلامی  و تاریخ معاصر

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ انقلاب اسلامی