محمدرضا حسینی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مدیر دفتر نهادهای فناوری همکار پارک علم و فناوری استان یزد از اردیبهشت 1396
مدیر اولین دفتر مالکیت فکری استان یزد از 1387
مدرس دروس فناوری اطلاعات و کامپیوتر از 1378
نماینده کانون پتنت ایران (وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)در استان یزد از 1394
دبیر شورای ارزیابی اختراعات از سال 1388
تدریس در بیش از 30 دوره مالکیت فکری

عضویت در شوراها،گروه ها، کمیته ها و تشکل ها :
عضو شورای پذیرش دفتر نهادهای فناوری همکار پارک علم و فناوری از 1396
عضو بسیج اساتید استان یزد از 1393
عضو شورای بسیج مهندسین فناوری اطلاعات شهرستان یزد از 1383

موضوعات و محور های سخنرانی

اقتصاد مقاومتی

مدیریت فرهنگی و تشکیلاتی

مباحث مرتبط با مالکیت فکری، ثبت ایده و اختراع و نوآوری و خلاقیت