کمیل حق پرست

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ معصار

انقلاب اسلامی