محمد هادی سمتی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح دو حوزه علمیه

مسؤل بسیج دانشجویی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

نماینده طلاب بافق ، بهاباد، خاتم ومهریز

فعال رسانه ای

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

انقلاب اسلامی و تمدن سازی