هادی قطبی

هادی قطبی

تاریخ

۱۶ دی ۱۳۹۷

شرح مختصر و سوابق علمی و تحصیلی

درس خارج حوزه <br> کارشناس علوم تربیتی <br> نویسنده و پژوهشگر بیش از سی عنوان کتاب و صدها مقاله در حوزه های دین، فرهنگ، سیاست، تربیت و جوانان.