هادی امامی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح سه حوزه

استاد حوزه

کارشناس صدا و سیما

مدیر مرکز فرهنگی ستارگان فردا

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف استان یزد در سال های 96 و 97

معاون فرهنگی امامزاده سید جعفر محمد (ع) یزد از سال 88 تا 91

موضوعات و محور های سخنرانی

تربیتی

سبک زندگی اسلامی

خانواده و تربیت فرزند