سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

سطح سه حوزه و کارشناسی ارشد قرآن و حدیث

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

دفاع مقدس و شهدا

خانواده

انقلاب اسلامی و تمدن سازی

کودک و نوجوان

اخلاق