غلام حسین دشتی

سوابق اجرایی، علمی و فرهنگی

معاون امنیتی سیاسی استاندار اسبق یزد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

تحلیلگر و کارشناس سیاسی و راهبردی

موضوعات و محور های سخنرانی

بصیرتی

سیاسی

دشمن شناسی

انقلاب اسلامی

اندیشه های امام و رهبری