قاسم اردکانی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

دفاع مقدس و شهد

خانواده

انقلاب اسلامی و تمدن سازی

تشکیلات و مدیریت

کودک و نوجوان

شعر

برنامه ریزی و فعالیت در اردوهای جهادی

تربیتی