اکبر غفوری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سابقه 27 سال عضویت هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزدو تدریس در مقاطع لیسانس فوق لیسانس و دکترا در رشته های متعدد

چاپ7 کتاب و حدود20 مقاله و شرکت در کنفرانس های علمی متعدد

سوابق اجرایی  و مدیریتی در دانشگاه یزد:

 معاون اداری مالی و معاون فرهنگی دانشگاه یزد

ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد و پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد

مسئول اسبق بسیج اساتید دانشگاه یزد و معاون پژوهشی بسیج اساتید استان یزد

استاد نمونه منطقه و کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

دفاع مقدس و شهدا

انقلاب اسلامی و تمدن سازی