محمد حسین فرج نژاد

سوابق علمی و تحصیلی

موضوعات و محور های سخنرانی

انقلاب اسلامی

دشمن شناسی

نفوذ

نقد فیلم

رسانه

تاریخ

جنبش نرم افزاری

یهود شناسی