احسان عابدی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

منتقد ادبی و کارشناس اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد

تحلیل گر فیلم

موضوعات و محور های سخنرانی

نقد فیلم

کتاب و کتابخوانی و معرفی و نقد کتاب

رسانه

تشکیلات و مدیریت فرهنگی