ابوالقاسم دهقان چناری

شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد > ابوالقاسم دهقان چناری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

نویسنده و محقق _کتاب ارمغان مهدی
کارشناس فضای مجازی
فعال فرهنگی
مشاور سبک زندگی اسلامی
۱۷ سال سابقه تبلیغی
تولیت شاهزاده فاضل سال ۹۶
مسئول اداره تبلیغات بهاباد ۷۹
مسئول طرح مسجد محوری ابرکوه

موضوعات و محور های سخنرانی

رسانه

خانواده

انقلاب اسلامی

مهدویت

نقد فیلم