مهدی دادآفرین

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مشغول به تحصیل در سطوح عالی حوزه
فارغ التحصیل مؤسسه تخصصی خطابه امیربیان
استادیار روش سخنرانی مؤسسه امیربیان
سابقه 4 سال درس خارج حوزه علمیه قم
مدرس و مربی کودک و نوجوان و ارائه گواهی ازتربیت مربی معاونت تبلیغ دفترتبلیغات حوزه علمیه قم

قائم مقامی مؤسسه امیربیان  استان یزد
مدیرگروه تبلیغی رائد شهرستان اردکان – یزد

مدیرکارگروه تبلیغ دفتر جبهه فرهنگی یزد

سابقه تدریس تربیت مربی کودک ونوجوان در امامزاده جعفر یزد و مؤسسات مختلف تربیتی و تبلیغی

استاد و استادیار فن خطابه، تخصصی عرفانهای نوظهور

مدرس و مربی کودک و نوجوان، تخصصی فن رثاء و استاد فن رثاء

سابقه چندساله تبلیغ در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و…

موضوعات و محور های سخنرانی

مهدویت
خانواده
عرفانهای نوظهور
مقتل شناسی ومقتل خوانی
انقلاب اسلامی
تشکیلات
مدیریت جهادی
و….