مهدی دادآفرین

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مشغول به تحصیل در سطوح عالی حوزه
فارغ التحصیل موسسه تخصصی خطابه امیربیان
استادیار روش سخنرانی موسسه امیربیان
سابقه 4سال درس خارج حوزه علمیه قم
مدرس ومربی کودک و نوجوان و ارائه گواهی ازتربیت مربی معاونت تبلیغ دفترتبلیغات حوزه علمیه قم

قائم مقامی موسسه امیربیان  استان یزد
مدیرگروه تبلیغی رائد شهرستان اردکان – یزد

مدیرکارگروه تبلیغ دفترجبهه فرهنگی یزد

سابقه تدریس تربیت مربی کودک ونوجوان در امامزاده جعفر یزد و موسسات مختلف تربیتی و تبلیغی

استادواستادیارفن خطابه

تخصصی عرفانهای نوظهور

مدرس ومربی کودک ونوجوان

خصصی فن رثاء واستاد فن رثاء

سابقه چندساله تبلیغ در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و…

موضوعات و محور های سخنرانی

مهدویت
خانواده
عرفانهای نوظهور
مقتل شناسی ومقتل خوانی
انقلاب اسلامی
تشکیلات
مدیریت جهادی
و….