محمدرضا بهزدای مقدم

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 دانشجوی دکترای فلسفه دین
مطالعات در حوزه علم دینی
مدرس دانشگاه
فعالیتهای تربیتی نخبگانی
دبیر قرارگاه مطالبه گری تخصصی شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان یزد

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

خانواده

انقلاب اسلامی و تمدن سازی

تشکیلات و مدیریت

مطالبه گری تخصصی

فعالیت های دانشجویی و…