محمد جواد بهبود زاده

شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد > محمد جواد بهبود زاده

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

نویسنده و تحلیلگر تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ انقلاب اسلامی