محمد جنتی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سوابق تحصیلی:
1. ورود به حوزه علمیه قم در سال 1378 با مدرک دیپلم ریاضی .
2. مشغول به تحصیل در سطوح عالی حوزه .
3. سطح 2 رشته تبلیغ مرکز تخصصی تبلیغ.
4. فارغ التحصیل موسسه تخصصی خطابه امیربیان .
5. اخذ مدرک تدریس روش سخنرانی در حوزه های علمیه از مرکز تخصصی تبلیغ و موسسه امیربیان.

سوابق پژوهشی:
1. همکاری پژوهشی با موسسه آینده سازان و موسسه سیره شهداء.
2. همکاری پژوهشی در تألیف 12 جلد کتاب روش سخنرانی موسسه امیربیان.
3. تألیف بیش از 20 جلد کتاب محصولات تبلیغی امیربیان.
4. تولید بیش از 10 سخنرانی چندرسانه ای موسسه امیربیان.

سوابق مدیریتی:
1. قائم مقامی موسسه امیربیان به مدت 4 سال.
2. معاونت پژوهش موسسه امیربیان به مدت 4 سال.
3. مدیریت گروه های تبلیغی در 10 عملیات تبلیغی در استان های تهران و یزد.
4. تأسیس و مدیریت شعبه یزد موسسه امیربیان به مدت 4 سال.

سوابق تدریسی :
1. تدریس روش سخنرانی در مدارس علمیه به مدت 3 سال.
2. تدریس روش سخنرانی در موسسه امیربیان به مدت 5 سال.
3. تدریس روش سخنرانی در مراکز تخصصی حوزوی و موسسات تبلیغی به مدت 5 سال.

سوابق تبلیغی:
1. فعالیت تبلیغی در مدارس دبیرستان های استان های تهران ، کرمانشاه ، همدان ، یزد، قم به مدت 10 سال
2. مدیریت تبلیغ چهره به چهره و سخنرانی گروه های طلبگی در ایام انتخابات در تهران و یزد
3. تبلیغ در دانشگاه های یزد ، قزوین ، تهران و قم به مدت 5 سال
4. روایتگری راهیان نور کاروان های مختلف دانشجویی، کارمندی ، دانش آموزی ، مسجدی و … به مدت 5 سال
5. اجرای سخنرانی های چندرسانه ای در محافل عمومی و تفریحی و دانشگاهی به مدت 8 سال.

موضوعات و محور های سخنرانی

خانوادگی
اجتماعی
سیاسی
انقلابی
بصیرتی
اعتقادی
تربیتی