وحید رحمانی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
ازاساتید موسسه حداث الحسین علیه السلام قم و شاگردان خصوصی استاد میرزامحمدی
سخنران و ذاکر (ادعیه وزیارات)

موضوعات و محور های سخنرانی

انقلاب اسلامی

معارف اسلامی
اخلاق اسلامی

مباحث اعتقادی