محسن مؤمنی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

طلبه حوزه علمیه قم
دانشجوی ارشد معارف اسلامی
فعال سیاسی و فرهنگی

موضوعات و محور های سخنرانی

انقلاب اسلامی

تمدن سازی

دفاع مقدس و سیره شهدا

مدیریت فرهنگی و تشکیلاتی

معارف اسلامی