محسن شریعتی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سوابق تحصیلی:

سطح 3 حوزه با گرایش مهدویت

محصل در رشته مهدویت با گرایش سیاسی – اجتماعی در مقطع سطح 4

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه تخصصی مهدویت در استان همدان و جامعه الزهراء و یزد

موضوعات و محور های سخنرانی

مهدویت ( در تمام موضوعات )

منجی در ادیان با تاکید بر ادیان یهودیت و مسیحیت و زردشت

نقد جریان احمد الحسن ( یمانی )

مباحث خانواده و زندگی