سید جمال الدین نورالدینی

شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد > سید جمال الدین نورالدینی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح دو حوزه علمیه قم

کارشناس تخصصی تبلیغ

مشاور عالی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد

تجربه 20ساله تبلیغی در داخل و خارج کشور

موضوعات و محور های سخنرانی

مباحث اعتقادی

تربیتی

خانواده و تربیت فرزند

سبک زندگی

ولایت فقیه

قرآن پژوهی و تفسیر قرآن