حسین علیزاده

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح دو حوزه علمیه خان یزد

معاونت فرهنگی مؤسسه امیربیان یزد

مسئول نیروی انسانی پایگاه شهید شریف قنوتی

سخنران ثابت هیئت و امامت جماعت

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

اخلاق اسلامی

دفاع مقدس و سیره شهدا

خانواده و تربیت فرزند