حسین حیدری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح دو حوزه علمیه خان (تخصصی تفسیر قرآن)

مسئول هیئت علمدار حسین دارالعباده یزد

سخنرانی در حوزه و دانشگاه

سخنرانی در یادواره شهدا، هیئت ها، مساجد و …

تدریس در مدرسه و مشاوره مذهبی

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

اخلاق اسلامی

دشمن شناسی

اندیشه امام و رهبری

مدیریت تشکیلات

خانواده و تربیت فرزند

تمدن سازی

تربیتی