حامد کمالی اردکانی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

دکترای تفسیر قرآن از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

تدریس آثار استاد مطهری
تدریس اندیشه های امام و رهبری
تدریس نهج البلاغه
تدریس انسان شناسی
تدریس تربیت در اسلام
مدیریت گروه نخبگانی عمار

موضوعات و محور های سخنرانی

تفسیر قرآن و قرآن پژوهی

اندیشه های حضرت امام و رهبری

اندیشه های شهید مطهری

نظام خانواده در اسلام