امین سلم آبادی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

طلبه سطح 2 حوزه

مبلغ مدارس و هیئت های مذهبی به مدت 5 سال

تبلیغ در سطح استان در مجالس عمومی

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی

اخلاق اسلامی

کودک و نوجوان