احسان اکبری

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

طلبه حوزه علمیه دارالشفا قم

دانش آموخته مؤسسه حداث الحسین (جناب حجت الاسلام میرزا محمدی)

مدیر فرهنگی و روابط عمومی واحد فرهنگی، مذهبی جمع یاران دهستان بهادران

گذراندن دوره مقدماتی و تکمیلی روانشناسی در مرکز مدیریت استان یزد

موضوعات و محور های سخنرانی

دفاع مقدس و سیره شهدا

خانواده و تربیت فرزند