سعیدرضا متوسل

سوابق علمی و تحصیلی، اجرایی و فرهنگی

فعال در جمع دانشجویی
طلبه حوزه علمیه قم
حضور در اردوهای جهادی
ارشد تاریخ و تمدن
فعال در حوزه رسانه

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ صدر اسلام
معارف دینی تربیتی
تاریخ انقلاب و سیره شهدا