مهدی برهان

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

دکتری در رشته فلسفه تطبیقی موسسه امام خمینی(ره)

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)

۱۲ سال درس خارج از محضر اساتیدمانند آقا موسی زنجانی،تبریزی،وحید خراسانی،بهجت

دوره عالی تخصصی فقه واصول به مدت۶ سال از آیات عظام نیازی،مومن،عندلیبی،احمدی شاهرودی

موضوعات و محور های سخنرانی

سبک زندگی

تمدن اسلامی

تشیع انگلیسی

مباحث معرفت شناسی